Undersøkelseskommisjonen av 1945

Undersøkelseskommisjonen av 1945
Varenr.
7003
Pris
kr 449,00

Kvantumsrabatt

Loading...

Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945. Offentlig fortiet rapport.

 Omhandler flg. :

  1. Utenriks- og forsvarspolitikk under regjeringen Nygaardsvold til 7. juni 1940
  2. Administrasjonsrådet
  3. Riksrådsforhandlingene
  4. Høyesterett
  5. Fylkesmennene og nyordningen av kommunene 1940

Møter i Stortinget april 1940.jpg

Fra møtene i Stortingsalen 6. og 8. april 1940. Foto: Stortingsarkivet

 

Undersøkelseskommisjonen ble oppnevnt ved kgl.res. 3.8.1945 i samsvar med stortingsvedtak 13.7. Ifølge mandatet skulle kommisjonen undersøke «Stortingets, Regjeringens, Høyesteretts, Administrasjonsrådets, sivile og militære myndigheters forhold før, under og etter 9.4.1940». Undersøkelseskommisjonen avsluttet sitt arbeid i 1947.

En skremmende rapport. En rapport som ble dysset ned fra dag en da den kom i 1947. Sannheten skulle forties for enhver pris. Boken anbefales. 360 sider. Fraktfritt omg. levert

Forord av professor emeritus Hans Fredrik Dahl.

Nytt opplag/utgave i 2023. ISBN: 9788282141529

Undersøkelseskommisjonen 1945 ny utgave.jpg