Oliver H. Langeland - Forat I ikke skal dømmes

Oliver H. Langeland - Forat I ikke skal dømmes
Varenr.
7002
Pris
kr 449,00

Kvantumsrabatt

Loading...

Major i Milorg D-13 Oliver H. Langeland. Tittel: Forat I ikke skal dømmes

Inndratt bok - Fortiet norsk krigshistorie.

Den andre boken av Milorg. major Oliver H. Langelands om fortiet norsk krigshistorie. Begge ble i 1952 inndratt ved dom.


Motstandsmannen og leder av Milorgs D-13 major Oliver H. Langeland tar her et kraftig oppgjør med regjeringens forsvarspolitikk i forkant av april 1940 og landsvikoppgjøret, der ledende politikere og embetsmenn gikk fri mens vanlige folk ble straffet.

Regjeringen Gerhardsen hadde ansvaret for landsvikoppgjøret. Landsfaderen Einar Gerhardsen ville ikke ha blitt statsminister i 1945 om det norske folk hadde fått kjennskap til hans forslag i brevs form fra juli 1940 om å samarbeide med tyskerene. Brevet er gjengitt i sin helhet i denne boken.

I likhet med hans første bok ”Dømmer ikke” ble boken for sterk kost for regjeringen Gerhardsen da den kom ut første gang i 1949. Den ble behandlet i Stortinget, fremlagt for statsråd og inndratt ved Høyesteretts dom i 1952. Milorgmajor Oliver H. Langeland skulle knebles til taushet i det nå frie demokratiske Norge. Hans bøker ble inndratt og hans navn slettet fra historien. Boken ble igjen utgitt i 2012, og da med forord av historiker Ingrid Hagen.

Kjøp i dag.- Fraktfritt levert.

 

Utsnitt av Einar Gerhardsens brev vedr. forslag til samarbeide med tyskerne fra juli 1940.

Utdrag brev Gerhardsen juli 1940.jpg

Utsnitt av brevet fra Einar Gerhardsen fra juli 1940 der han anbefaler samarbeide med tyskerne. ( KIlde til brevet: Arbeiderbevegelsens arkiv. Anders Frihagens arkiv. "Udatert materiale fra Stockholmstiden 1940-1942). Brevet ble sendt med kurër til sentrale AP-politikere i Stockholm bl.a. Martin Tranmæl. Det er historiker Finn Olstad som fant brevet i arkivet på 1990-tallet. Vi har valgt å gjengi brevet i sin helhet i boken fordi det underbygger Langelands anføringer at ledende politikere slapp straffeforfølgelse under landviksoppgjøret . Brevet er gjengitt i sin helhet i boken.

 

 

ISBN: 978 82 8214 0751