Oliver H. Langeland - Dømmer Ikke

Oliver  H. Langeland  - Dømmer Ikke
Varenr.
7001
Pris
kr 398,00

Kvantumsrabatt

Loading...

Karl Johan 1940.jpg

Fortiet norsk krigshistorie. Etterkrigsregjeringen under
ledelse av E. Gerhardsen ønsket å fortie faktiske forhold
fra før, under og etter okkupasjonsårene.

 

Inndratt bok - Fortiet norsk krigshistorie. 
Boken med forvarsler regjeringen Nygaardsvold fikk i forkant av 9. april 1940, om navngitte offentlige embets- og tjenestemenns bistand til den tyske okkupasjonsmakten 1940-45, samt landsviksoppgjøret der flere ”tyskervennlige” slapp tiltale.

Forfatteren Milorg. major i D13 Oliver H. Langeland ønsket å belyse dette med boken ”Dømmer ikke” som ble forbudt og inndratt fra markedet etter en Høyesterettsdom i 1952 kort tid etter at den kom ut.
Major Oliver H. Langeland (1887-1958 ) ble innsatt av Jens Chr. Hauge i 1942 som leder av Milorgs avdeling D-13 (Oslo), og var en av de mest sentrale lederne i Milorg fra 1942 og frem til juli 1944.

Major Oliver H. Langeland tar her et kraftig oppgjør med regjeringens forsvarspolitikk i forkant av april 1940 og landsvikoppgjøret, der ledende politikere og embetsmenn gikk fri mens vanlige folk ble straffet.

Regjeringen Gerhardsen hadde ansvaret for landsvikoppgjøret. Boken ble for strek kost for regjeringen Gerhardsen da den kom ut første gang i 1949. Den ble behandlet i Stortinget, fremlagt for statsråd og inndratt ved Høyesteretts dom i 1952. Milorgmajor Oliver H. Langeland skulle knebles til taushet i det nå frie demokratiske Norge. Hans bøker ble inndratt og hans navn slettet fra historien. Boken ble igjen utgitt i 2010. 

Les boken – du får garantert noe å tenke på

Kjøp i dag. Omgående frakfritt levert.   

ISBN: 9788282140713

 Langeland Dømmer ikke.jpg

Major i Milorg D-13 Oliver H. Langeland - Tittel:  Dømmer ikke