Tysk

Norwegische Volks- und Hausmärchen

Nivå 8.-10. trinn. 

Fokuserer på praktisk språkbruk og kommunikasjon. Målet er at flest mulig elever skal lære mest mulig tysk ved å bruke språket fra første time. Læreverket er laget med utgangspunkt i den nye læreplanen for fremmedspråk på ungdomstrinnet, med fokus på de tre hovedområdene kommunikasjon, språklæring og kultur.

Innenfor kommunikasjonsområdet er målet å utvikle de fem språkferdighetene lytting, lesing, muntlig produksjon, muntlig samtale og skriving. Innenfor språklæring skal eleven være en aktiv deltaker, ved blant annet å få innsikt i ulike læringsstrategier knyttet til innlæring av nye ord, lytting, lesing, snakking og skriving. Eleven arbeider med varierte tekster, oppgaver og strategier for å få innsikt i Tysklands og andre tysktalende lands tradisjoner og skikker. Målet er å utvikle kulturforståelsen ved å oppdage likheter og ulikheter mellom den norske og de tysktalende lands kulturer. 

A4 ressursperm / kopioriginaler 
Dette er en «alt-i-ett»-perm som er systematisk oppbygd og lett tilgjengelig. Hvert kapittel starter med klare mål og avslutter med en oppsummering. Elevene har muligheter for å velge tekster, oppgaver og arbeidsmåter som passer for sitt nivå. Det er lagt vekt på å tilpasse stoffet til aldersgruppen. Eleven får en aktiv rolle i egen språklæring ved å delta i formulering av mål, valg av læringsstrategier samt vurdering av egen innsats ved hjelp av et egenvurderingsskjema. Velg&nb