Eventyr på timeplanen

Eventyr på timeplanen tar utgangspunkt i de norske folkeeventyrene. Dette er et morsomt og lærerikt undervisningsopplegg tilgjengelig i ulike klassetrinn på bokmål, nynorsk, engelsk og tysk. En fordel med "Eventyr på timeplanen" er også at elevene kjenner innholdet og historiene fra før. Dette gir en gjenkjennende effekt, som bidrar til å opprettholde konsentrasjonen. 

Eventyr på timeplanen er utarbeidet av faglærere i den norske skole, og er blitt meget populært. Ved arbeide og å lytte til eventyrene stimulerer elevene språkutviklingen og fantasien. Barn må få inntrykk for å kunne gi uttrykk. 

Bruk av folkeeventyr i fremmedspråkundervisningen synes å ha flere fordeler. For det første egner de seg svært godt til muntlig trening. For det andre blir elevene bedre kjent med sin egen kultur, og de kan kanskje finne fellestrekk med andre lands kulturer. På denne måten bidrar folkelitteraturen til internasjonalisering, noe som er viktig i dagens samfunn og skole. De nye fagplanene vektlegger tverrfaglig samarbeid. Et samarbeid mellom f.eks. engelsk eller tysk og norsk/historie (og eventuelt flere fag) med utgangspunkt i norske folkeeventyr både vil være fruktbart og enkelt å gjennomføre.

Kjente artister og skuespillere som Wenche Myhre (tysk), Earl Hyman (engelsk) og Jens Bolling leser eventyrene og oppgavene / kopioriginalene i ressurspermene kan benyttes iht. inngåtte avtaler med Kopinor.